Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
Επίσημη ονομασία
Ανάκτορο του Αρντασίρ Α΄ στο Φιρουζαμπάντ
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Σε Οικισμό.
Τοποθεσία
Στην Ύπαιθρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Διοικητική Έδρα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Μεγάλο.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ανάκτορο.
Αρντασίρ Α΄ Μπαμπακάν.
Αρχιτεκτονική.
Περσία.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.