ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877 Αδριανούπολη
«Αίνος» (Ενδοχώρα 44, 1996) Αίνος
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Κεραμιδάδες και Τσουκαλάδες» (1985) Αίνος
Κανονισμός της εν Κ/Πόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών  [από την Επαρχία Καλλιπόλεως, Αν. Θράκης] 1907 Δήμος Καλλιπόλεως
Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908 Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Λαμπάκης Α «ΘΡΑΚΗ 1902» (2007) Επαρχία Αίνου
Βιζυηνός, «Μοσκώβ-Σελήμ» (pdf) Επαρχία Βιζύης
Παπαδόπουλος, Μάδυτος (1890) το βιβλίο Επαρχία Μαδύτου
Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία των οθωμανικών Γανοχώρων, 1861-1922 (1995) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
“The History of the Jewish Community of Adrianople / Edirne” (Encyclopaedia Judaica, 2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Βιβλίο ΙV (πρωτότυπο) (pdf) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Α (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μελισσηνός, Θράκη και Σαράντα Εκκλησιές (1897) pdf ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (β΄1963) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία της οθωμανικής Μαδύτου, 1861-1922 (1995) Μάδυτος
Özey, “Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası / The Geography of Edirne Province in 19th Century” (2002) (pdf) Νομός 40 Εκκλησιών
Σπαθάρη – Μπεγλίτη, «Αμπελοκαλλιέργεια στις 40 Εκκλησιές και Αδριανούπολη» (1993) Νομός 40 Εκκλησιών
Γεδεών, Ιστορία Γανοχώρων Αν. Θράκης, 1913 (pdf) Νομός Ραιδεστού
Λουκοπούλου, Αρχαιολογία στην θρακική Προποντίδα, 19ος-αρχές 20ού αι. (1990) Νομός Ραιδεστού
Μήλλας, Προποντίδα 02. Ανατολική Θράκη (1994) Νομός Ραιδεστού
Waiblinger, Ευρήματα από τις γαλλικές ανασκαφές στον Ελαιούντα 1915, 1920-23 (1978) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Δράκος, Επαρχίες θρακικής Προποντίδας: Σηλυβρία- Μάδυτος, 1892 (pdf) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος