ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Özey, “Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası / The Geography of Edirne Province in 19th Century” (2002) (pdf) Νομός 40 Εκκλησιών
“The History of the Jewish Community of Adrianople / Edirne” (Encyclopaedia Judaica, 2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Waiblinger, Ευρήματα από τις γαλλικές ανασκαφές στον Ελαιούντα 1915, 1920-23 (1978) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
«Αίνος» (Ενδοχώρα 44, 1996) Αίνος
Βιζυηνός, «Μοσκώβ-Σελήμ» (pdf) Επαρχία Βιζύης
Γεδεών, Ιστορία Γανοχώρων Αν. Θράκης, 1913 (pdf) Νομός Ραιδεστού
Δράκος, Επαρχίες θρακικής Προποντίδας: Σηλυβρία- Μάδυτος, 1892 (pdf) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Βιβλίο ΙV (πρωτότυπο) (pdf) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Κανονισμός της εν Κ/Πόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών  [από την Επαρχία Καλλιπόλεως, Αν. Θράκης] 1907 Δήμος Καλλιπόλεως
Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908 Δήμος Σαράντα Εκκλησιών
Λαμπάκης Α «ΘΡΑΚΗ 1902» (2007) Επαρχία Αίνου
Λουκοπούλου, Αρχαιολογία στην θρακική Προποντίδα, 19ος-αρχές 20ού αι. (1990) Νομός Ραιδεστού
Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία της οθωμανικής Μαδύτου, 1861-1922 (1995) Μάδυτος
Μαμώνη, Ελληνικά σωματεία των οθωμανικών Γανοχώρων, 1861-1922 (1995) Επαρχία Περιστάσεως (Σάρκιοϊ)
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Α (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μελισσηνός, Θράκη και Σαράντα Εκκλησιές (1897) pdf ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Μήλλας, Προποντίδα 02. Ανατολική Θράκη (1994) Νομός Ραιδεστού
Παπαδόπουλος, Μάδυτος (1890) το βιβλίο Επαρχία Μαδύτου
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Κεραμιδάδες και Τσουκαλάδες» (1985) Αίνος
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (β΄1963) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Σπαθάρη – Μπεγλίτη, «Αμπελοκαλλιέργεια στις 40 Εκκλησιές και Αδριανούπολη» (1993) Νομός 40 Εκκλησιών
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877 Αδριανούπολη