Μπέϊογλου / Πέραν
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ακολουθία αγίας Αργυρής (1997) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Freely, Galata (2001) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Runciman, The Fall of Constantinople (1969) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Runciman, Άλωση Κωνσταντινούπολης (2005) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Επέογλου-Μπακαλάκη, Αμάσεια (1988) Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Alexandris, Greek Minority (1983) Μπέϊογλου / Πέραν
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Μπέϊογλου / Πέραν
İstanbul Avrupa (2008?) Μπέϊογλου / Πέραν  
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Μπέϊογλου / Πέραν
Mansel, Constantinople (1997) Μπέϊογλου / Πέραν
Mansel, Κωνσταντινούπολη (1999) Μπέϊογλου / Πέραν
Massavetas, Constantinople – Istanbul (2007) Μπέϊογλου / Πέραν  
Millas, Pera (2006) Μπέϊογλου / Πέραν
Müller-Wiener, Häfen (1994) Μπέϊογλου / Πέραν
Vryonis, Mechanism (2005) Μπέϊογλου / Πέραν
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Μπέϊογλου / Πέραν
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Μπέϊογλου / Πέραν
Ελληνική παιδεία στην Κων/πολη (2000) Μπέϊογλου / Πέραν
Κοροβίνης, ’55 (2012) Μπέϊογλου / Πέραν
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Γυναικείοι Σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη (2002) Μπέϊογλου / Πέραν
Μάνσελ, Λεβάντε (2012) Μπέϊογλου / Πέραν
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Μπέϊογλου / Πέραν  
Μήλλας, Πέρα (2002) Μπέϊογλου / Πέραν
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Μπέϊογλου / Πέραν