Επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (Επιγρ. ΑΠΑΝ 35) Κ/Πολη
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα