Επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (Επιγρ. ΑΠΑΝ 35) Κ/Πολη
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (Επιγρ. ΑΠΑΝ 35) Κ/Πολη
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή για την ανοικοδόμηση του 1833. Ιαμβικό επίγραμμα
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μήκος 165 εκ, ύψος 70 εκ και πάχος 4 εκ
Σημερινή θέση
Στο υπέρθυρο της βόρειας εισόδου από τον εξωνάρθηκα προς τον ναό του Αγίου Μηνά
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή επιγραφής
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
12/1833
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτέκτονες.
Γιολασιγμάζης Κωνσταντίνος ο Καισαριώτης, αρχιτέκτονας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μηνάς, άγιος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.