Πατρ. Ναός: Επιγραφή του 1994 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 10)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα