Οικουμενικό Πατριαρχείο
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Οικουμενικό Πατριαρχείο
Είδος
Πατριαρχική Έδρα
Τοπική ονομασία
Fener Rum Patrikhanesi / Ökümenik Patriklik
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Χρήσιμες πληροφορίες
>>>>> Δες Συνοδευτικό Υλικό
Στοιχεία Αγιάσματος
Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιο Μύρο.
Ανδρέας, απόστολος.
Αρχεία.
Βιβλιοθήκη.
Γεώργιος, άγιος.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Κειμήλια.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Μιλλέτ / Millet.
Μοναστήρια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Ορθόδοξες Εκκλησίες, οργανισμοί.
Ορθοδοξία.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πατριαρχική αυλή, Φανάρι.
Ρωμιοσύνη.
Φανάρι.