ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ahunbay, Ρούμελι Χισάρ (1997) Ρούμελι Χισάρ
Ballian, “Karamanli Patronage in the 18th and 19th c.: the Case of Germir / Kermira” (2010) [Μπαλλιάν, «Η καραμανλίδικη πελατεία στον 18ο-19ο αι.: η περίπτωση της Κερμίρας»] Νομός Καισαρείας / Κάισερι
Dilsiz,The Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Dimitroukas, The Trip of Persian Embassies to Byzantium; the Logistics (2008) [Δημητρούκας, Ταξίδι περσικών πρεσβειών στο Βυζάντιο, οργανωτικά και υποδομές] Νομός Μαρντίν
Ertuğ, Wild Plant Gathering in a Greek Cappadocian Village: Misti / Konaklı (2003) [Συλλογή άγριας βλάστησης στο καππαδοκικό Μιστί] Νομός Νίγδης
Failler, Le centenaire de l'Institut byzantin des Assomptionnistes (1995) Μόδι
Jolivet-Lévy, “Byzantine Settlements and Monuments of Cappadocia” (2013) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Maguire, “A Tenth Century Description of a Tower at Constantinople” Δελτίον ΧΑΕ 17 (1994) 01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
Mango, ‘The Triumphal Way and the Golden Gate’ (DOP 54, 2000) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Millingen, Churches in Constantinople (1912) pdf Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Özey, “Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası / The Geography of Edirne Province in 19th Century” (2002) (pdf) Νομός 40 Εκκλησιών
Öztank, Traditional Turkish Wooden Houses (2010) [Ξύλινα παραδοσιακά τουρκικά σπίτια] Σαφράμπολη
Pitarakis, Mines anatoliennes exploitées par les Byzantins (1998) [Οι Βυζαντινοί και τα ορυχεία της Ανατολής] Νομός Τοκάτης
The Confiscated Greek School in Ortaköy, 2009 [Το δημευμένο ελληνικό σχολείο στο Ορτάκιοϊ] Ρωμαίικο Σχολείο Ορτάκιοϊ
“The History of the Jewish Community of Adrianople / Edirne” (Encyclopaedia Judaica, 2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Turnbull, The Walls of Constantinople (2004) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Tütüncü, The Land of Beautiful Horses: Stables in Middle Byzantine Cappadocia (2008) [Η χώρα των ωραίων αλόγων και οι στάβλοι της Καππαδοκίας στη Μέση Βυζαντινή περίοδο] ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Waiblinger, Ευρήματα από τις γαλλικές ανασκαφές στον Ελαιούντα 1915, 1920-23 (1978) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
«Αίνος» (Ενδοχώρα 44, 1996) Αίνος
Αριστάρχης, Αρχαιολογικός χάρτης Χερσαίων Τειχών Κ/Πόλεως (ΕΦΣK 1884) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αφιέρωμα στα Σεπτεμβριανά του 1955, σαράντα χρόνια μετά (Η Καθημερινή, 1995) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Βιζυηνός, «Μοσκώβ-Σελήμ» (pdf) Επαρχία Βιζύης
Γεδεών, Ιστορία Γανοχώρων Αν. Θράκης, 1913 (pdf) Νομός Ραιδεστού
Δεληθανάση, «Έκθεση για Ίμβρο και Τένεδο» (2008) Τένεδος
Διαμαρτυρία 1985 Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ
Δράκος, Επαρχίες θρακικής Προποντίδας: Σηλυβρία- Μάδυτος, 1892 (pdf) Χερσόνησος Καλλιπόλεως / Θρακική Χερσόνησος
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906 Άγιος Γεώργιος Μπακίρκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Ερέζ, Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Βενετίας στο Πέραν (1987) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Ηρόδοτος, Ιστορίαι  Βιβλίο Ι (πρωτότυπο) (pdf) Σάρδεις, στον Νομό Μανίσας (Μαγνησίας του Σιπύλου) / Manisa İli
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Βιβλίο ΙV (πρωτότυπο) (pdf) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία