Ναός Πηγής (Μπαλουκλί), Μάιος 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 13)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα