Ναός Πηγής (Μπαλουκλί), Μάιος 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 13)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Ναός Πηγής (Μπαλουκλί), Μάιος 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 13)
Επίσημη ονομασία
Ναός Ζωοδόχου Πηγής, Μάιος 1995 επίγραμμα για την ανακαίνιση
Περιεχόμενο / Είδος
Ανάμνηση. Επίγραμμα για τα νέα θυρανοίξια (7/5/1995)
Αρχική θέση
Στον νάρθηκα του ναού της Παναγίας Πηγής (Μπαλουκλί).
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση, δηλαδή στον νάρθηκα του ναού.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Μοναστήρια.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Μπαλουκλί / Balıklı, περιοχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα.