Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
Επίσημη ονομασία
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
Είδος
Είδος
Βιβλιοθήκη.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Επισκέψιμο
Με άδεια
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχεία.
Βιβλιοθήκη.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Φανάρι.
Χειρόγραφα.