Μεγάλη του Γένους Σχολή
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μεγάλη του Γένους Σχολή
Τοπική ονομασία
Özel Azınlık Fener Rum Erkek Lisesi / Kırmızı Okulu / Kırmızı Mektep
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Λέξεις - Κλειδιά
Βακούφια.
Δημάδης Κωνσταντίνος, αρχιτέκτονας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ιωακείμ Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Λόγιοι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παλαιά Πόλη.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Σύγχρονη εποχή.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φαναριώτες.