Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
Επίσημη ονομασία
Επιγραφή για την ανακαίνιση του Πατριαρχικού ναού το 1836
Περιεχόμενο / Είδος
Επίγραμμα σε ομηρικό ύφος που εξυμνεί το κάλλος του ανακαινισμένου ναού και εκθειάζει τον Γρηγόριο ΣΤ΄ και τον κλήρο. Αναμνηστικό της μεγάλης ανακαίνισης του 1836.
Περιγραφή / Διαστάσεις
100 χ 50 εκ Λευκό μάρμαρο
Σημερινή θέση
Στο υπέρθυρο της μαρμάρινης κεντρικής πύλης με τα καλλιτεχνικά περιθυρώματα, μεταξύ εξωνάρθηκα και εσωνάρθηκα του κυρίως ναού
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Αρχαία Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Γρηγόριος ΣΤ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.