Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
Επίσημη ονομασία
Επιγραφή για την ανακαίνιση του Πατριαρχικού ναού το 1836
Περιεχόμενο / Είδος
Επίγραμμα σε ομηρικό ύφος που εξυμνεί το κάλλος του ανακαινισμένου ναού και εκθειάζει τον Γρηγόριο ΣΤ΄ και τον κλήρο. Αναμνηστικό της μεγάλης ανακαίνισης του 1836.
Περιγραφή / Διαστάσεις
100 χ 50 εκ Λευκό μάρμαρο
Σημερινή θέση
Στο υπέρθυρο της μαρμάρινης κεντρικής πύλης με τα καλλιτεχνικά περιθυρώματα, μεταξύ εξωνάρθηκα και εσωνάρθηκα του κυρίως ναού
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Αρχαία Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Γρηγόριος ΣΤ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.