Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Τοπική ονομασία
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Avrupa Yakası) / İBB (Avrupa)
Φωνητική απόδοση
Ιστάνμπουλ Μπουγιούκσεχίρ Μπελεντιεσί [Αβρούπα Γιακασί]
Επίσημη ονομασία
Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινουπόλεως, ευρωπαϊκό τμήμα
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Τμήμα.
Χαρακτήρας
Νομός.
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Βόσπορος.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Δωρικές πόλεις-κράτη Προποντίδας.
Εγνατία οδός.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμιοσύνη.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.
Τουρκία, σύγχρονη.