Λειτουργία παραμονής Χριστουγέννων στο Γηροκομείο Μπαλουκλί, 2007
[Εκδήλωση Θρησκευτική]

> Υπό κατασκευή
Τίτλος
Λειτουργία παραμονής Χριστουγέννων στο Γηροκομείο Μπαλουκλί, 2007
Τύπος
Τύπος
Λειτουργία.
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Ημερομηνία
24/12/2007
Περίσταση
Βραδινή Θεία Λειτουργία στον ναό των Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού του Ρωμαίικου Γηροκομείου Μπαλουκλί
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάργυροι, άγιοι.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Λειτουργία.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Χριστούγεννα.