Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
[Κτίσμα Κοινωνικής Πρόνοιας]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
Τοπική ονομασία
Balıklı Rum Vakfı Hastanesi
Επίσημη ονομασία
Φιλανθρωπικά Καταστήματα Βαλουκλή / Νοσοκομεία Βαλουκλή
Είδος
Είδος
Ψυχιατρείο.
Είδος
Γηροκομείο.
Είδος
Νοσοκομείο.
Πρόσφατη επίσκεψη
24/12/2007
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Κοινωνικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάργυροι, άγιοι.
Βακούφια.
Επιδημίες.
Ευεργέτες.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Μπαλουκλί / Balıklı, περιοχή.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλανθρωπία.
Χαράλαμπος, άγιος.