Δυτική και Βόρεια Λέσβος
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Δυτική και Βόρεια Λέσβος
Επίσημη ονομασία
Δήμος Δυτικής Λέσβου
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Τμήμα.
Χαρακτήρας
Δήμος.
Χαρακτήρας
Νησί.
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αρχαιότητες.
Ελαιώνας.
Λέσβος.