Ρωμαίικο Νοσοκομείο Μπαλουκλί
[Κτίσμα Κοινωνικής Πρόνοιας]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Νοσοκομείο Μπαλουκλί
Τοπική ονομασία
Balıklı Rum Hastanesi
Επίσημη ονομασία
Νοσοκομεία Μπαλουκλί
Είδος
Είδος
Νοσοκομείο.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Κοινωνικό.
Ενδιαφέρον
Εξειδικευμένο / Επιστημονικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί / Balıklı, περιοχή.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.