Άγ. Στέφανος Γεσίλκιοϊ, 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 14)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Άγ. Στέφανος Γεσίλκιοϊ, 1995 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 14)
Επίσημη ονομασία
Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, θυρανοίξια του 1995 επί Βαρθολομαίου
Περιεχόμενο / Είδος
Ανάμνηση, επίγραμμα για τα νέα θυρανοίξια/ εγκαίνια του 1995
Αρχική θέση
Στον εξωνάρθηκα του ναού του Αγίου Στεφάνου Γεσίλκιοϊ.
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
10/1995
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.