Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Νοέμβριος 1831 Β (Επιγρ. ΑΠΑΝ 04)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Νοέμβριος 1831 Β (Επιγρ. ΑΠΑΝ 04)
Επίσημη ονομασία
Κτητορική επιγραφή Νοέμβριος 1831 Β
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή, παραθέτει ονόματα.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων: 1,10 μ. μήκος, 0,69 μ. ύψος και 4-5 εκ, βάθος. Η επιγραφή είναι γραμμένη με μικρογράμματη γραφή και τα γράμματα τονισμένα με μαύρο χρώμα.
Σημερινή θέση
Βρίσκεται στην αρχική της θέση: στη Ν εξωτ. πλευρά του ναού του Αγίου Νικολάου, στο υπέρθυρο της ΝΑ εισόδου, η οποία είναι κλειστή εδώ και χρόνια.
Κατάσταση
Μέτρια
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή το 1831
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
17/11/1831
Λέξεις - Κλειδιά
Επαγγελματική συντεχνία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, 19ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Πόλη, Ρωμιοί επαγγελματίες.