Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Κοινοτικό Κτίσμα 1957 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 05)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Κοινοτικό Κτίσμα 1957 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 05)
Επίσημη ονομασία
Στο Κοινοτικό Κτίσμα του 1957
Περιεχόμενο / Είδος
Αναμνηστική.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μία μαρμάρινη πλάκα, από μάρμαρο δεύτερης ποιότητας ή σχιστόλιθο, με χαραγμένα σε ρηχό εσώγλυφο τα γράμματα και τονισμένα με μαύρο χρώμα. Σε μεγάλο βαθμό άτεχνη. Οι δέκα αράδες του κειμένου είναι γραμμένες σε μεγαλογράμματη γραφή (κεφαλαία, όπως το έχουμε αντιγράψει εδώ).
Σημερινή θέση
Βρίσκεται στην αρχική της θέση: εντοιχισμένη στον εξωτερικό τοίχο του κοινοτικού κτίσματος, στην ΒΔ γωνία του αυλόγυρου.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή το 1957
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
1957
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σεπτεμβριανά 1955.