Μέτωπο Μαρμαρά
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
[Τόπος]
Μέτωπο Μαρμαρά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη στα Ψωμαθειά, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, εκκλησιαστικό συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
Σουλού Μοναστήρι / Σουρπ Κεβόρκ
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά
Επιγραφή του 1903 στο καμπαναριό του Αγ. Κωνσταντίνου στα Ψωμαθειά (Επ. 37)
[Επιγραφή]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά > Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη στα Ψωμαθειά, εκκλ. συγκρότημα
Κυπαρισσάς, Αγίασμα της Μεταμορφώσεως
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Αγίασμα]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά > Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς, εκκλ. συγκρότημα
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ναός]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά > Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, εκκλησιαστικό συγκρότημα
Επιγραφή του 1833 στον Άγιο Μηνά στα Ψωμαθειά (Επιγρ. ΑΠΑΝ 35) Κ/Πολη
[Επιγραφή]
Μέτωπο Μαρμαρά > Ψωμαθειά / Ψαμαθιά > Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, εκκλησιαστικό συγκρότημα > Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, ναός