Ασιατική Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Συναγωγή Bet Yaakov στο Κουζκουντζούκι
[Συναγωγή]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ > Κουζκουντζούκι
Συναγωγή Μπετ Νισσίμ στο Κουζκουντζούκι
[Συναγωγή]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ > Κουζκουντζούκι
Σουρπ Γκαραμπέντ (Πρόδρομος) στο Σκούταρι, εκκλ. συγκρότημα
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ > Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
Σουρπ Γκαραμπέντ (Πρόδρομος) στο Σκούταρι, ναός
[Εκκλησἰα]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ > Σκούταρι / Ουσκιουντάρ > Σουρπ Γκαραμπέντ (Πρόδρομος) στο Σκούταρι, εκκλ. συγκρότημα
Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
[Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικός ναός στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
[Εκκλησἰα]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ > Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς της νήσου Πρώτης / Κιναλίαντα
[Εκκλησἰα]
Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Πριγκηπόννησα / τα Νησιά > Πρώτη Πριγκηποννήσων / Κιναλίαντα