Αργυρό νόμισμα της κλασικής Μεσημβρίας
[Εικονογραφικό υλικό]