Ο κυρίως ναός της Χώρας: Το Ιερό με τα πολύχρωμα μάρμαρα
[Φωτογραφικό υλικό]