Μεταμόρφωση στο Καντιλλί: Ο τάφος του Πατριάρχη Άνθιμου ΣΤ΄στον αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]