Μελένικο (το 1983): Ο Μελενίκειος ποταμός στην Δ είσοδο του εντυπωσιακού οικισμού
[Φωτογραφικό υλικό]