Στην ανατ. είσοδο της αρχαίας Φιλιππούπολης (το 1993, πριν από τις ανασκαφές): Σκόρπια μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη
[Φωτογραφικό υλικό]