Περιοχή Εφέσου: Το Κετσί Καλεσί / Keçi Kalesi, ορεινό κάστρο που ελέγχει τη δίοδο από τη Σμύρνη στην Έφεσο
[Φωτογραφικό υλικό]