Φωτογραφία του 1972 από το έργο περισυλλογής και μεταφοράς των αρχιτεκτονικών μελών στον αρχ. χώρο της Κλοπεδής
[Φωτογραφικό υλικό]