Το Κοιμητήριο του Μεσοπόταμου και δεξιά ο περίβολος της βυζαντινής Μονής του Αγίου Νικολάου (Μάιος του 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]