Τέσσερις από τους τελευταίους Φαναριώτες την τελευταία χρονιά του 20ού αιώνα: Το ζεύγος Αρ. Πασαδαίου και Β. Σταυρίδη στο Φανάρι
[Φωτογραφικό υλικό]