Παπαδόπουλος, Ο βίος του μεγαλομάρτυρα Μηνά (1950-55;)
[Κείμενα]