Μήλλας, Προποντίδα 07. Η ψαρική και τα μαρμαρινά σκαριά (1994)
[Κείμενα]