Μάκρη: Στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
[Φωτογραφικό υλικό]