Μάκρη: Χειμωνιάτικο μεσημέρι του 2003 στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
[Φωτογραφικό υλικό]