Προς το Αγίασμα του αγίου Παντελεήμονος στο βοσπορινό Τσεγκέλκιοϊ
[Φωτογραφικό υλικό]