Μ. Κορομηλά, Καππαδοκία 05, Νίγδη – Μιστί – Τσαρικλί (2005)
[Οπτικοακουστικό υλικό]