Καρύδης, Kiel, Μυτιλήνης Αστυγραφία (2000)
[Βιβλιογραφία]