Άγιος Στέφανος Λέσβου: Τροφοδότηση με καύσιμη ύλη του καμινιού
[Φωτογραφικό υλικό]