Σωζούπολη: Το παλαιό καρνάγιο στο βόρειο λιμάνι (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]