Χωρική με δυο άλογα στην άγρια ερημιά (στα μέρη της Κορυτσάς, τον Απρίλιο του 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]