Από την Τρωάδα στην Τένεδο με το πλοίο (το 1998): Αυτό πρέπει να είναι το Γαϊδουρονήσι ένα από τα πέντε Μαυρονήσια
[Φωτογραφικό υλικό]