Αιγαίο
[Θάλασσα]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ more
   
Biel, Tan, Χλωρίδα της Σαμοθράκης (2014)
Boardman, The Greeks Overseas (1980)
Bury, History of Greece (1970)
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939)
Chadwick, Mycenaean World (1976)
Delamotte, Βαρδαλά - Θεοδώρου, Κοχύλια από τις ελληνικές θάλασσες (2008)
Eydoux, Châteaux (1982)
Georgelin, Σμύρνη (2007)
Hadjidakis, Delos (2003)
Harris, Flora Graeca (2009)
Kalligas, Byzantine Monemvasia (1990)
Lacarrière, Ελληνικό καλοκαίρι (1980)
Mellaart, Neolithic of the Near East (1975)
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 2 (1991)  
Nicol, Byzantium and Venice (1988)
Nicol, Βυζάντιο και Βενετία (2004)
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016)
Sailing Directions for the Mediterranean Part IV (1900)
Smyrne (2009)
Stearn, Davis, Tan, Παιώνιες στην Ελλάδα (2012)
Steinhauer, Museum of Piraeus (2001)
Strid, Tan, Ελληνικά Αγριολούλουδα (2009)
Thomson, Prehistoric Aegean (1978)
Tournefort, Κρήτη-Νησιά Αρχιπελάγους (1717, 2003)
Vermeule, Greece in the Bronze Age (1974)
Williams, Ogden, Greek Gold (1994)  
Αδάμ-Βελένη (επιστ. επιμ.) / Adam-Veleni (ed.), Έλληνες και Φοίνικες / Greeks and Phoenicians (2012)
Αξιώτης, Φυτά της Λέσβου (2011)
Αρχείο Πεπαρηθιακών Μελετών τ. Α΄ (1997)
Βλασσόπουλος, Οδυσσέας (1992)