Μαύρη Θάλασσα
[Θάλασσα]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ more
   
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 2 (1991)
Nesbitt, Oikonomides (eds), «From the Rhodope to the Danube» Byzantine Seals, vol 1 (1991)
Nesbitt, Oikonomides (eds), «The East Coast» Byzantine Seals, vol 1 (1991)
Nicol, Byzantium and Venice (1988)
Nicol, Βυζάντιο και Βενετία (2004)
Obolensky, Byzantine Commonwealth (1982)
ODB I-III (1991)  
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016)
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004)
Sharp, Middle Byzantine Structures on the Black Sea Littoral (2010)
Shepard, «The Russian Steppe-Frontier and the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Simpson, Pankova (eds), Scythians (2017)
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993)
Thiriet, «Les Vénitiens en Mer Noire» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Trofımova (ed), Greeks on the Black Sea (2007)  
Williams, Ogden, Greek Gold (1994)  
Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αργοναυτικά  
Αρριανός, Περίπλους Ευξείνου Πόντου  
Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Άσερσον, Μαύρη Θάλασσα (2003)
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Βλασσόπουλος, Οδυσσέας (1992)
Δεσποίνη, Χρυσά Κοσμήματα (1996)
Ερμιτάζ / Hermitage (2004)
Ηρόδοτος, Ιστορίαι  
Καρκαβίτσας, Λόγια της πλώρης (1986)
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017)
Κόντογλου, Αστρολάβος (1975)  
Κόντογλου, Θάλασσες, καΐκια (1981)
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)