Μαύρη Θάλασσα
[Θάλασσα]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ more
   
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 1 (1991)
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 2 (1991)
Nesbitt, Oikonomides (eds), «From the Rhodope to the Danube» Byzantine Seals, vol 1 (1991)
Nesbitt, Oikonomides (eds), «The East Coast» Byzantine Seals, vol 1 (1991)
Nicol, Byzantium and Venice (1988)
Nicol, Βυζάντιο και Βενετία (2004)
Obolensky, Byzantine Commonwealth (1982)
ODB I-III (1991)  
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016)
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004)
Sharp, Middle Byzantine Structures on the Black Sea Littoral (2010)
Shepard, «The Russian Steppe-Frontier and the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Simpson, Pankova (eds), Scythians (2017)
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993)
Sokolov, Art on the Northern Black Sea Coast (1974)
Thiriet, «Les Vénitiens en Mer Noire» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Trofımova (ed), Greeks on the Black Sea (2007)  
Williams, Ogden, Greek Gold (1994)  
Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αργοναυτικά  
Αρριανός, Περίπλους Ευξείνου Πόντου  
Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Άσερσον, Μαύρη Θάλασσα (2003)
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Βλασσόπουλος, Οδυσσέας (1992)
Δεσποίνη, Χρυσά Κοσμήματα (1996)
Ερμιτάζ / Hermitage (2004)
Ηρόδοτος, Ιστορίαι  
Καρκαβίτσας, Λόγια της πλώρης (1986)
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017)
Κόντογλου, Αστρολάβος (1975)