Κείμενα

?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
 
Ahunbay, Ρούμελι Χισάρ (1997)
ASOR CHI "The Recapture of Palmyra" (March-April 2016) [Η ανακατάληψη της Παλμύρας]
Ballian, “Karamanli Patronage in the 18th and 19th c.: the Case of Germir / Kermira” (2010) [Μπαλλιάν, «Η καραμανλίδικη πελατεία στον 18ο-19ο αι.: η περίπτωση της Κερμίρας»]
Bauer, Klein, “Hagia Sophia in Vizye, Fieldwork” (DOP 2006)
Blessing, “Women Patrons in Medieval Anatolia and Māhbarī Khātūn’s Mosque Complex” (2010) [Δωρήτριες στη μεσαιωνική Ανατολία και τα έργα της Μαχμπαρή Χατούν στην Καισάρεια]
Catsadorakis, 'The history of conservation efforts for the Dadia–Lefkimi–Soufli Forest National Park' (2010)
Chotard, Arrian, Périple de la Mer Noire A (1860)
Chotard, Arrian, Périple de la Mer Noire B (1860)
Collins, Χαράγματα σε αμφορείς από βυζαντινό ναυάγιο στην κριμαϊκή Σουγδαία / Sudak (2012) αγγλικά
Dilsiz,The Byzantine Heritage of İstanbul (2006)
Dimitroukas, The Trip of Persian Embassies to Byzantium; the Logistics (2008) [Δημητρούκας, Ταξίδι περσικών πρεσβειών στο Βυζάντιο, οργανωτικά και υποδομές]
Ertuğ, Wild Plant Gathering in a Greek Cappadocian Village: Misti / Konaklı (2003) [Συλλογή άγριας βλάστησης στο καππαδοκικό Μιστί]
Failler, Le centenaire de l'Institut byzantin des Assomptionnistes (1995)
Jacobs, Achaemenid Satrapies (EIr 2011) [Αχαιμενιδικές Σατραπείες]
Jolivet-Lévy, “Byzantine Settlements and Monuments of Cappadocia” (2013)
Joubin, 'Relief de Cyzique' (1894)
Karras, “Life of St. Elisabeth” (1996) the text [«Ο Βίος της αγίας Ελισάβετ» (1996) το κείμενο]
Kazan, The Head of St John the Baptist (2011) [Η κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή]
Laiou, Life of St. Mary the Younger (1996) the text [Λαΐου, Ο Βίος της αγίας Μαρίας της Νέας (1996)]
Maguire, “A Tenth Century Description of a Tower at Constantinople” Δελτίον ΧΑΕ 17 (1994)
Mango, ‘The Triumphal Way and the Golden Gate’ (DOP 54, 2000)
Millingen, Churches in Constantinople (1912) pdf
Özey, “Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası / The Geography of Edirne Province in 19th Century” (2002) (pdf)
Öztank, Traditional Turkish Wooden Houses (2010) [Ξύλινα παραδοσιακά τουρκικά σπίτια]
Pitarakis, Mines anatoliennes exploitées par les Byzantins (1998) [Οι Βυζαντινοί και τα ορυχεία της Ανατολής]
Prieto-Domínguez, “On the Founder of the Skripou Church” (2013) [Για τον κτήτορα της Σκριπούς]
Rousseva, Iconographic characteristics of the churches in Moschopolis and Vithkuqi (Albania) 2005
Schlumberger, Bagues d'or et reliquaire byzantin (1905)
Shahbazi, Darius I the Great (EIr 1994) [Δαρείος Α΄ ο Μέγας]
Shukurov, The Byzantine Turks: Περιεχόμενα (pdf)
 • Κριτήριο Κειμένου

  Πεδίο ελεύθερου κειμένου

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει.

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει οπουδήποτε στο κείμενο, μεμονωμένες ή σε σειρά.

  Με την επιλογή «ολόκληρη τη φράση» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και με τη σειρά που τις έχετε πληκτρολογήσει ως φράση.
   

 • Κριτήριο ακέραιου αριθμού

  Συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον ακέραιους αριθμούς.

   

 • Κριτήριο Ημερομηνίας

  Στα πεδία Έτος, Μήνας, Ημέρα συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον αριθμούς.

  Με την επιλογή «ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μικρότερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους προηγείται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μεγαλύτερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους έπεται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «ανάμεσα» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους εντοπίζεται μεταξύ των δύο χρονολογιών που έχετε προσδιορίσει.
   

 • Κριτήριο χρονικού εύρους
 • Κριτήριο δενρικών δεδομένων

   test

 • Κριτήριο χωρικών δεδομένων
 • Κριτήριο τύπου οντότητας

  Επιλέξτε τον τύπο οντότητας με την οποία συσχετίζεται αυτό που αναζητάτε.

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο – τύπο οντότητας.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Στο πεδίο «Τίτλος» συμπληρώνετε ένα μέρος ή το σύνολο της ονομασίας αυτού που ανήκει στον τύπο οντότητας που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει τύπο σχετιζόμενης οντότητας Χριστιανορθόδοξα Μνημεία μπορείτε στο πεδίο Τίτλος να πληκτρολογήσετε Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπού για να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο τα αποτελέσματα ή μόνον Άγιος Γεώργιος ή Γεώργιος).
   

 • Κριτήριο ημερομηνίας εορτής
 • Κριτήριο Ναι/Οχι

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι

   

 • Κριτήριο άλλων χρήσεων

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι 

 • Κριτήριο Λέξεων/Κλειδιών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.

   

 • Κριτήριο σε πεδίο ενα-προς-πολλά

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.
   

 • Κριτήριο σε πεδίο πολλά-προς-πολλά

  Κριτήριο πολλαπλών επιλογών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.