Κείμενα

?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
 
Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό
Κανονισμός προσωπικού Αγίας Κυριακής στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1909)
Κανονισμός της εν Κ/Πόλει Φιλεκπαιδευτικής και Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Νεοχωριτών  [από την Επαρχία Καλλιπόλεως, Αν. Θράκης] 1907
Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908
Κανονισμός της Επαρχίας Σηλυβρίας της Αν. Θράκης, 1901
Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Αγίου Στεφάνου / Γεσίλκιοϊ (1952)
Κανονισμός της Ρωμαίικης Κοινότητας Κεσσάνης (1911)
Κανονισμός του «Ηρακλή», Γυμναστικού Συλ. Ταταούλων / Κουρτουλούς (1906)
Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888)
Κανονισμός του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Εγρί Καπού στα βυζαντινά Τείχη (1910)
Κανονισμός Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1911)
Κανονισμός Φιλοπτώχου «Άγιος Χαράλαμπος» στο Πασά Μαχαλλέ του Διπλοκιονίου / Μπεσίκτας (1907)
Καραθανάσης, «Ο Αθηνών Χρυσόστομος Α΄» (2010)
Καταστατικό της Κονσερβοποιίας «ΕΡΜΗΣ» (1920)
Κεσίσογλου, Το λινόλαδο και ο «μάγγανος» (1977)
Κλαρκ, Δύο θέματα που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης (2024): Μέρος Α΄
Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006)
Κοντάρας, Η εικόνα της Παναγίας της Κίου (2015)
Κορομηλά “Et in Arcadia ego”, 1977
Κορομηλά, Αγχίαλος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
Κορομηλά, «Αζοφική» (2001)
Κορομηλά, «Ακρόπολη» (2007)
Κορομηλά, «Ανατολική Ανατολία» (1989)
Κορομηλά, Αποσπάσματα από το βιβλίο Η Μαρία των Μογγόλων (2008-2020)
Κορομηλά, Βυζάντιο και ελλαδισμός (2011)
Κορομηλά, Για το βιβλίο Προκυμαία της Σμύρνης (Δεκ. 2018)
Κορομηλά, Για το’55 του Κοροβίνη (2013)
Κορομηλά, Εξελληνισμός Θράκης - Μ. Αλέξανδρος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
Κορομηλά, Η θεσσαλική Επαρχία Αγιάς (1976)
Κορομηλά, Η λιμναία Δυτική Βαλκανική (1999)

 

 • Κριτήριο Κειμένου

  Πεδίο ελεύθερου κειμένου

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει.

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει οπουδήποτε στο κείμενο, μεμονωμένες ή σε σειρά.

  Με την επιλογή «ολόκληρη τη φράση» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και με τη σειρά που τις έχετε πληκτρολογήσει ως φράση.
   

 • Κριτήριο ακέραιου αριθμού

  Συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον ακέραιους αριθμούς.

   

 • Κριτήριο Ημερομηνίας

  Στα πεδία Έτος, Μήνας, Ημέρα συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον αριθμούς.

  Με την επιλογή «ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μικρότερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους προηγείται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μεγαλύτερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους έπεται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «ανάμεσα» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους εντοπίζεται μεταξύ των δύο χρονολογιών που έχετε προσδιορίσει.
   

 • Κριτήριο χρονικού εύρους
 • Κριτήριο δενρικών δεδομένων

   test

 • Κριτήριο χωρικών δεδομένων
 • Κριτήριο τύπου οντότητας

  Επιλέξτε τον τύπο οντότητας με την οποία συσχετίζεται αυτό που αναζητάτε.

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο – τύπο οντότητας.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Στο πεδίο «Τίτλος» συμπληρώνετε ένα μέρος ή το σύνολο της ονομασίας αυτού που ανήκει στον τύπο οντότητας που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει τύπο σχετιζόμενης οντότητας Χριστιανορθόδοξα Μνημεία μπορείτε στο πεδίο Τίτλος να πληκτρολογήσετε Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπού για να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο τα αποτελέσματα ή μόνον Άγιος Γεώργιος ή Γεώργιος).
   

 • Κριτήριο ημερομηνίας εορτής
 • Κριτήριο Ναι/Οχι

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι

   

 • Κριτήριο άλλων χρήσεων

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι 

 • Κριτήριο Λέξεων/Κλειδιών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.

   

 • Κριτήριο σε πεδίο ενα-προς-πολλά

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.
   

 • Κριτήριο σε πεδίο πολλά-προς-πολλά

  Κριτήριο πολλαπλών επιλογών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.