Γυάλινο πρασινωπό μπουκάλι 2ου-3ου μ.Χ. αιώνα
[Εικονογραφικό υλικό]

IR-T-MUS-GL-Card-01.jpg
Τίτλος
Γυάλινο πρασινωπό μπουκάλι 2ου-3ου μ.Χ. αιώνα
Λεζάντα πρωτοτύπου
‘Glass Jug, mosaic and negative mould with small pieces on the body (G-623). Color: green. Area: Syria. Period: Pre-Islamic, 2nd-3rd century A.D.’
Πηγή
Αρχείο
©:
Glass and Ceramics Museum of Iran
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Καρτ ποστάλ από το Μουσείο Υαλικών και Κεραμικών της Τεχεράνης
Λέξεις - Κλειδιά
Γυαλί.
Γυαλικό / Υαλικό.
Μέση Ανατολή.
Μουσείο.
Τεχεράνη.
Ύστερη Αρχαιότητα.