Γυάλινο πρασινωπό μπουκάλι 2ου-3ου μ.Χ. αιώνα
[Εικονογραφικό υλικό]